NY ELEV PÅ SOLVANGSKOLEN - GENERELT

Alle elever, der enten bor eller flytter til skoledistriktet, er garanteret en plads på skolen, medmindre forældrene tidligere har takket nej eller valgt anden skole. Der skal gives plads til elever udenfor skoledistriktet, hvis den gennemsnitlige klassekvotient på ønskede årgang er under 24. Skolens aktuelle klasse- og elevantal finder du ved at klikke her aktuelle elevtal .

Du kan læse mere om procedure og regler om elevoptag/indskrivning vis kommunens hjemmeside Indskrivning af dit barn. 

Herudover har skolens MED-udvalg udarbejdet følgende retningslinjer for modtagelse af nye elever (gælder ikke nye 0. klasseelever) [LINK].

SNART, PARAT TIL SKOLESTART - MIT BARN SKAL STARTE I 0. KLASSE

Det er stort, at ens barn skal begynde i skole. Barnet skal klare sig selv i større omfang end tidligere, både praktisk og socialt. Nedenstående kan forhåbentlig give nogle svar på de spørgsmål, man som forældre sidder med i forhold til det at blive en skolebarnsfamilie.

Er mit barn skoleparat? Et spørgsmål mange forældre nok har stillet sig selv. For at komme svaret et skridt nærmere, kan nedenstående bruges som pejlemærker. Det skrevne skal ikke læses som en tjekliste, men hvis I som forældre er i tvivl om jeres barn er skoleparat, så drøft mulighederne for skoleudsættelse med børnehaven. At vente et år kan være med til at styrke barnets selvværd og give overskud til at klare svære situationer og undgå nederlag og mistrivsel.

Sproglige forudsætninger

 • Lytte til og forstå en kollektiv besked
 • Løse konflikter vha. sproget
 • Tale og udtrykke sig forståeligt
 • Fortælle om oplevelser
 • Lytte til en historie og kunne samtale om denne

Motoriske forudsætninger

 • Holde på en blyant, skrive sit navn, klippe efter en streg og tegne genkendelig former
 • Være selvhjulpen. Dvs. åbne/lukke skoletaske/madkasse og tage tøj af og på altså klare lynlås, snørebånd og knapper
 • Hoppe/hinke og kaste/gribe

Personlige forudsætninger

 • Være nysgerrig og have gå-på-mod
 • Koncentrere sig, også når der foregår andre ting omkring en
 • Kende eget fulde navn
 • Give udtryk for egne følelser og behov
 • Turde prøve selv og arbejde selvstændigt
 • Være motiveret for og have lyst til at lære

Sociale forudsætninger

 • Lege med andre, tage hensyn og indgå i regel, rolle og konstruktionslege
 • Have en vis robusthed og kunne indgå i et fællesskab
 • Respektere regler i spil og leg
 • Bede andre om hjælp når der er brug for det
 • Løse småkonflikter selv
 • Udvise medfølelse, respektere andres grænse, tale pænt til andre og sætte sig i deres sted (empati)
 • Tilsidesætte/udskyde egne behov fx vente på tur, sult/tørst, og afføring/vandladning

Forældrenes rolle

Hvad kan vi som forældre gøre for at klæde vores barn på til at tage springet fra børnehave til skole, så skolestarten bliver en succes for alle?

 • Lade barnet lege med andre børn og invitere kammerater med hjem
 • Give barnet legemuligheder, der stiller krav til kropslig udfoldelse
 • Spille med barnet/flere børn i en gruppe – tabe/vinde
 • Lade barnet deltage i fælles aktiviteter med andre børn (sport, udflugter mm.)
 • Samtale med barnet om oplevelser
 • Skabe en struktureret og genkendelig dagligdag med tydelige grænser, hvor aftaler overholdes
 • Skabe gode og sunde rutiner omkring barnet ift. spisesituationer, sengetider osv.
 • Læse historier, rim og remser for barnet og lade det genfortælle
 • Give barnet opgaver i hjemmet så det lærer at tage ansvar
 • Italesætte og samtale om tal og bogstaver i forskellige kontekster