VELKOMMEN TIL FFO SOLVANG

Elever fra 0. til og med 3. klasse på Solvangskolen benytter Solvang FFO (fritidstilbud) eller et af de private fritidshjem Fuglsang eller Idrætten. Elever fra 4. klasser til og med 7. klasse kan tilmeldes det private fritidsklubtilbud Idrætten.

SOLVANG FFO'S PROFIL

 

Vi er et væksthus med dybe rødder i traditioner, livslyst og glæde -hvor børn kan vokse og vokse op som kompetente og livsduelige mennesker.

Vi er et væksthus hvor nysgerrighed, mod, glæde, fællesskaber og venskaber gror. Solvang FFO arbejder med naturen, som en gennemgående akse i det pædagogiske aktivitetsårshjul og har en eksperimenterende og medinddragende tilgang til de aktiviteter, der tilbydes.

Solvang Skole og FFOs kerneopgave er:

At uddanne og danne fagligt, socialt kompetente og livsduelige mennesker, som en del af et læringsfællesskab og demokratisk samfund, hvor alle sikres deltagelsesmulighed!

Børnedemokrati og medejerskab:

Vi arbejder med at danne demokratiske medskabende børn, der føler medejerskab over dagligdagen og stedet. Dette kommer blandt andet til udtryk på børnemøder, hvor børnene for information om hvad der er af aktiviteter og temaer på Solvang FFO i den givne periode. Ligeledes snakker vi om hvad børnene finder interessant for at få deres ønsker på dagsorden.

PÆDAGOGIK OG AKTIVITETER

Pædagogik og aktiviteter

På Solvang FFO tilbyder vi bl.a. følgende aktiviteter:

 
Andelsliga (fodbold) og boldspil Haver til maver
Plads til leg, frihed og latter Træ og kreaværksted
Bål og udeliv Rollespil
Krible krable værksted Haldage
Mooncardag Daglejr (juli måned)
Stor udelegeplads. Kaniner og høns
Warhammer og magickort  

........og meget meget mere

Børnene kan altså vælge frit og vælge mellem flere aktiviteter på en dag. Laver vi specifikke pædagogiske aktiviteter fokuseret på en årgang eller gruppe af børnene, er det ikke et tilvalg, men et ønske om at styrke/forbedre sociale relationer børnene imellem . Arbejder vi med dette vil forældre herom.

Bålpladsen er centrum i vores udeareal, og vi og børnene er rigtig glade for at have båldage på Solvang FFO. Derudover har vi en stor dejlig legeplads, med masser af mulighed for fælleslege. Der er også masser af gode klatremuligheder i træerne, gemmesteder i krattene og der er plads til at boltre sig på nogle gode legestativer og svævebane. Vi har bordtennis udenfor, en aflukket fodboldbane og kan gå på skolens fodboldbaner med en voksen. Vi har skolehaver - så vi kan arbejde med fra haver til maver. Derudover har vi kaniner og høns som børnene tager aktiv del i at passe, pleje og nusse. I linket her kan du se vores FFO folder [LINK]

PRAKSIS

Solvang FFO

Nordtoftevej 56B
3520 Farum
Tlf.: 72 35 83 00

Leder Camilla Juliussen Nørreskov

Telefon direkte: 72 35 70 23
E-mail: [email protected]

Morgenåben kl. 6.30 -8.00

Mandag, onsdag og torsdag: kl. 13.30-17.00

Tirsdag: kl. 14.00-17.00

Fredag: kl. 13.30-16.00

I skoleferierne har fritidshjemmet åbent fra kl. 7.00