VELKOMMEN TIL BØRNEMILJØ 0.-5. KLASSE PÅ SOLVANGSKOLEN

På Solvangskolen valgte vi i august 2016 at etablere to læringsmiljøer for at øge sammenhængskraften og sikrer eleverne den bedst mulige skoledag. Læs mere om motivationen herfor Solvangskolen - vores skole.

Herunder kan du læse og få indblik i hvad børnemiljøet står for.

 

Siden er under udarbejdelse - forventes opdateret i løbet af efteråret 2017

TRADITIONER I BØRNEMILJØET

Traditioner er som udgangspunkt med til at skabe en større fællesskabsfølelse af, at vi gør "noget" sammen. Derved fremstår vi som en fælles enhed med en fælles retning. Læringsaktiviteter som gentages og holdes "i live" er med til at give elever og medarbejdere en fælles forståelse af nogle gode faste holdepunkter set over et skoleår.

Målet med traditioner er som sagt at skabe en social sammenhængskraft og dermed styrke fællesskabet på Solvangskolen både i børnemiljøet og på hele skolen.

Som elever vil du blandt andet opleve;

  • Fagdage i matematik og dansk hvor det er det samme fag som er på skemaet hele dagen.
  • Legepatrulje for 0.1. klasse, hvor 5. klasserne er med i et forløb (de får en miniuddannelse), hvor de i udvalgte frikvarterer igangsætter lege og aktiviteter med de små.
  • Venskabsklasser. Når man starter i 0. kl. får man en ven fra 5. klasse. Venskabsklasserne synger 0. klasserne velkommen på 1. skoledag ved flagstangen. Igennem skoleåret vil venskabsklasserne være sammen i forskellige læringstiltag faglige som sociale fx læse højt mv.
  • Åben skole afholdes en lørdag i foråret, hvor forældre og familie inviteres til at deltage hvor lærere og pædagoger sammen med eleverne underviser eller viser et lille indblik i undervisningen på Solvangskolen.
  • Fastalavn for 0-2. kl holdes i skoletiden januar/februar hvor eleverne møder omklædte op, slår katten af tønden
  • Karneval for 3-5. kl. afholdes i feruar som et aftenarrangement kl. 17-20 med udklædning, DJ, dans og små konkurrencer.
  • 5 omlagte dage - første skoledag, motionsdagen (uge 41), klippedag, juleafslutning og sidste skoeldag disse dage ser skemaet anderledes ud, dagens længde er lidt anderledes. Det er de pågældende lærere og pædagoger som planlægger indholdet.
  • To projektuger - Vi har en projektuge i efteråret og en i foråret, hvor skemaet er omlagt og der arbejdes tværfagligt på hele årgangen med  en bestemt overskrift. Det er lærere og pædagogerne på årgangen som planlægger ugerne.
  • O. klasse 100 dages fest. Når 0. klasse har gået i skole i ½ år fejres dette med en lille fest i januar. Personalet i 0. klasse skriver ud hvad denne går ud på.

FAGENE OG INDHOLD

Når eleverne stater med at gå i skole i 0. klasse er det med lysten til at lære og udvikle sig, skabe nye realtioner og opleve en mere rammesat hverdag end børnehavetiden. Der er krav om mødetidspunkt og fastsat tidspunkt på overgangen til FFO, der stilles flere krav til selvstændighed og er færre voksne end de tidligere har været vant til.

Eleverne skal gerne opleve en stigende læringskurve, der indimellem stejl og på andre tidspunkter jævn. Herunder en beskrivelse af fag og nogle af de mange fokuspunkter vi har.

0. klasse - eleverne skal lære at læse, skrive, regne, kreative fag, at side stille, at vente på tur, være en del af en fælles klassekultur.

1. klasse