VELKOMMEN TIL BØRNEMILJØ 0.-5. KLASSE PÅ SOLVANGSKOLEN

På Solvangskolen valgte vi i august 2016 at etablere to læringsmiljøer for at øge sammenhængskraften og sikrer eleverne den bedst mulige skoledag. Læs mere om motivationen herfor Solvangskolen - vores skole.

Herunder kan du læse og få indblik i hvad børnemiljøet står for.

 

Siden er under udarbejdelse - forventes opdateret i løbet af foråret 2018

TRADITIONER I BØRNEMILJØET

Traditioner er som udgangspunkt med til at skabe en større fællesskabsfølelse af, at vi gør "noget" sammen. Derved fremstår vi som en fælles enhed med en fælles retning. Læringsaktiviteter som gentages og holdes "i live" er med til at give elever og medarbejdere en fælles forståelse af nogle gode faste holdepunkter set over et skoleår.

Målet med traditioner er som sagt at skabe en social sammenhængskraft og dermed styrke fællesskabet på Solvangskolen både i børnemiljøet og på hele skolen.

Som elever vil du blandt andet opleve;

  • Fagdage i matematik og dansk hvor det er det samme fag som er på skemaet hele dagen.
  • Legepatrulje for 0.1. klasse, hvor 5. klasserne er med i et forløb (de får en miniuddannelse), hvor de i udvalgte frikvarterer igangsætter lege og aktiviteter med de små.
  • Venskabsklasser. Når man starter i 0. kl. får man en ven fra 5. klasse. Venskabsklasserne synger 0. klasserne velkommen på 1. skoledag ved flagstangen. Igennem skoleåret vil venskabsklasserne være sammen i forskellige læringstiltag faglige som sociale fx læse højt mv.
  • Åben skole afholdes en lørdag i foråret, hvor forældre og familie inviteres til at deltage hvor lærere og pædagoger sammen med eleverne underviser eller viser et lille indblik i undervisningen på Solvangskolen.
  • Fastalavn for 0-2. kl holdes i skoletiden januar/februar hvor eleverne møder omklædte op, slår katten af tønden
  • Karneval for 3-5. kl. afholdes i feruar som et aftenarrangement kl. 17-20 med udklædning, DJ, dans og små konkurrencer.
  • 5 omlagte dage - første skoledag, motionsdagen (uge 41), klippedag, juleafslutning og sidste skoeldag disse dage ser skemaet anderledes ud, dagens længde er lidt anderledes. Det er de pågældende lærere og pædagoger som planlægger indholdet.
  • To projektuger - Vi har en projektuge i efteråret og en i foråret, hvor skemaet er omlagt og der arbejdes tværfagligt på hele årgangen med  en bestemt overskrift. Det er lærere og pædagogerne på årgangen som planlægger ugerne.
  • 0. klasse 100 dages fest. Når 0. klasse har gået i skole i ½ år fejres dette med en lille fest i januar. Personalet i 0. klasse skriver ud hvad denne går ud på.

FAGENE, K-FAG OG FF

Når eleverne stater med at gå i skole i 0. klasse er det med lysten til at lære og udvikle sig, skabe nye realtioner og opleve en mere rammesat hverdag end børnehavetiden. Der er krav om mødetidspunkt og fastsat tidspunkt på overgangen til FFO, der stilles flere krav til selvstændighed og er færre voksne end de tidligere har været vant til.

Eleverne skal gerne opleve en stigende læringskurve, der indimellem er stejl og på andre tidspunkter jævn. Herunder en beskrivelse af fag og nogle af de mange fokuspunkter vi har.

0. klasse - eleverne skal lære at læse, skrive, regne, kreative fag, at side stille, at vente på tur, være en del af en fælles klassekultur.

1. klasse - eleverne vil opleve at skoledagen består af en række fag med skiftene lærere og pædagoger.

2. klasse

KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE OG HJEM

Læringsplatform - Meebook

På Solvangskolen har vi Meebook som et af pædagogerne og lærernes didaktiske værktøjer. Lærere og pædagoger planlægger deres undervisningsforløb i Meebook. Eleverne vil møde Meebook i undervisningen, hvor de kan tilgå materialet, besvare opgaver, aflevere opgaver og evaluere sig selv. Forældrene vil møde meebook både som kommunikationsredskab til formidling af undervisningsmateriale samt kunne følge med i elevens udvikling indenfor de forskellige fag.

Desuden vil elevplaner bliver udarbejdet i Meebook hvor forældrene tilgår via deres forældre uni-login (læs mere herunder)

Årsplaner vil ligeledes blive udfærdiget i Meebook for alle fag.

Skole-hjemsamtaler

Der holdes en skole-samtaler om året hvor det typisk vil være dansk- og matematiklæreren som er tilstede. Dog holder 0 klasse to samtaler årligt. Samtalen vil tage udgangspunkt i elevens elevplan samt trivselsspørgsmål foretage af lærerne/årgangspædagogen.

Ugeplaner - følg med i dit barns læring

Hver fredag senest kl. 17:00 skal ugeplanen for næstkommende uge være tilgængelig for forældrene i skoleintra. Som forældre kan I forvente at der kort fortalt om fagene og hvad der er planlagt at arbejde med samt mulighed for generel information om fx ture, trivsel og andre relevante informationer.

Periodenyt

Fire gange årligt udgives et periodebrev for hele årgsngen.

Forældremøder

Forældreintra og telefon

Forældre uni-login

Alle forældre skal OGSÅ har deres eget uni-login. Forældre uni-login skal bruges til forældreintra og Meebook (og med tiden andre platforme) samt være med til at øge sikkerheden og databeskyttelsen.

Derfor skal I bruge til SkoleIntra det giver endvidere den fordel, at man kan bruge det samme login på alle skoler, hvor man er forælder. Det betyder, at I fremover kun vil have et brugerlogin, også selvom I har flere børn på forskellige skoler. 
I skal kun bruge jeres NemID den første gang I anvender UNI-Login på SkoleIntra, eller hvis I glemmer jeres password. Man kan godt ændre password men ikke brugernavn.

Sådan oprette I jeres login (UNI-login)
Den første gang I logger på med uni-login̊, skal I anvende denne vejledning fra STIL husk at have jeres NEM-ID klar og gå ind via skoleporten-  http://solvangskolen.dk/fi

 

 

LÆRER-PÆDAGOGSAMARBEJDE