ER DU KLAR TIL NYE UDFORDRINGER

”Solvangskolen skal ikke bare være en skole, men en lærende skole i alle led - for ingen er klogere end os alle!”

Brænder du for at gøre en forskel for skolens elever, og vil du sætte dit præg på fællesskabets og individets dannelse og uddannelse i et forpligtende og udviklingsorienteret læringsmiljø? Så er Solvangskolen måske din fremtidige arbejdsplads. På Solvangskolen vil du blive en del af et anerkendende og tillidsbaseret samarbejde mellem medarbejdere og ledelse, byggende på dialog og medinddragelse, hvor trivslen blandt personalet vægtes højt.

Vi er altid på udkig efter medarbejdere, der trives i et udviklingsorienteret læringsmiljø, og som har en naturlig søgen efter at være medskaber af værdifulde og realistiske løsninger, hvor formålet konsekvent er rettet mod kerneopgaven: Elevernes læring.

Vi søger derfor dig som tør at se muligheder i det umulige, tør udfordre vores kultur, og tør stille spørgsmål, og gå nye veje. Du er medspillende modspiller og en holdspiller både ift. ledelse og kollegaer. Kan du genkende dig selv i ovenstående er du er derfor altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning og dit CV.

Når vi har ledige stillinger vil de blive opslået her på skolens hjemmeside, kommunens hjemmeside, på diverse jobportaler og i relevante fagblade. Søger du en konkret ledig stilling, skal ansøgninger dog altid modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job.

Er du den heldig at være den udvalgte, så har skolens MED-udvalg udarbejdet følgende retningslinjer for hvordan vi sikrer DIG, som ny, den bedst mulige start som en del af os. Sigtet er at DU som ny vil opleve det som et positivt fokus og en god sparring til at skabe en tryg start. [LINK]

FÆLLES FORSTÅELSE OM DIN ARBEJDTID

I Furesø Kommune blev der ifm. med Folkeskolereformen og § 409 etableret en "Fælles forståelse" om lærernes opgaveløsningen i folkeskolen mellem de faglige organisationer og Center for Dagtilbud og skole.

Hvad betyder det så for DIG? I Furesø er man på arbejde 207 dage, du har en tilstedeværelsestid på gennemsnitlig 35 timer om ugen herunder tid til teamsamarbejde og individuel- og fælles forberedelse.

Det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærer er på 760 undervisningstimer, og du vil have 224 timer om året til individuel forberedelse - på skolen, der hjemme eller på din yndlings café.

Som pædagog i skolen, uden arbejdtid på Solvangs FFO, vil Du have gennemsnitlig 1019 timer i tilknytning til undervisningen og 415 timer til opgaver omkring undervisningen dvs. forberedelse, evaluering og samarbejde mv..

Læs mere på Furesøs Kommunes hjemmeside Børn og unge.

På Solvangskolen får alle medarbejdere stillet en laptop og iPad til rådighed. Der er etableret nye funtionelle og moderne arbejdspladser til alle samt gode mødefaciliteter.

Solvangskolen er organiseret i et børnelæringsmiljø (0.-5. årg.) og et unge læringsmiljø (6. - 9. årg.) samt et bassishold knyttet til hver afdelingen. Skolen blev i perioden 2015-2017 total renoveret og et nyt helt nyt og moderne læringsmiljø til skolens ældste elever blev bygget.

Skole har ca. 720 elever og 70 lærere/pædagoger. Skolen ligger ca. 10 minutters gang fra Farum Station tæt ved grønne områder og gode idræts- og sportsfaciliteter.