KORT & GODT

VIGTIG VIDEN, MEN IKKE LIGEGYLDIG INFO

OVERSIGTSKORT OVER SKOLEN

Her finder I oversigtkort og grundplansskitse aver Solvangsskolen herunder lokalefordeling. [LINK]

VIKARDÆKNING

Skolen har et fast vikarkorps tilknyttet skolen, som kontakt ved behov. Skolens ansatte skal ved sygdom ringe til skolens vikardækker inden kl 07.00. Ved kendt fravær forventes det at den fraværende personale har udarbejdet et vikarmateriale. Ved sygdom kan dette dog ikke forventes.

I tilfælde af at der ikke er en lærer/vikar tilstede ved undervisningens start kl. 8.00, kan I som forældre altid henvende jer i naboklassen eller på kontoret, så der hurtigt kan findes en løsning. Ved længerevarende sygdom tilstræbes det at finde en vikarløsning, som giver bedst mulig mening og kontinuitet ift. undervisningen.

SKEMA & RINGETIDER

Skoledagen starter kl. 08.00. Det første frikvarter er 09.30-09.45, fra kl. 11.15-11.35 er der spisepause. Eleverne fra 7. klasse må forlade skolen i spisepausen. Der er en lærer/pædagog, der spiser sammen med eleverne fra 0.-6. kl. Spisepausen er efterfulgt af et frikvarter kl. 11.35-12.00.

Skolens ledelse udarbejder et grundskema fra skoleårets start. Herudover har skolen tre skemalæggere (lærere) som periodevis (10 uger) tilpasser skemaet ud fra pædagogiske overvejelser og disponeringer. Det betyder at skemaet kan ændre sig ugentligt.

GÅRDVAGTER

 

FORSIKRING

Skolen har ingen ulykkesforsikring for skolens elever dvs. Hvis elever medbringer værdigenstande, er det på eget ansvar. Skolen har ikke erstatningspligt ved tyveri eller hærværk.

KANTINEN – Café Sund Fornuft

Der kan hver dag købes mad i Café Sund fornuft, som har åbent i både 10 og 12-pausen. Det er Majbritt L… som står for den daglige drift. Herudover er der en håndfuld elever som hjælper med betjeningen i pauserne Madbilletter (12-pausen) købes på kontoret (250 kr. for 10 stk.). Billetterne skal afleveres i postkassen ved kantinen inden kl 8.00

NYHEDSBREV

Skolens ledelse tilstræber at udsende fire nyhedsbreve om skolelivet på Solvangskolen.