Når vi har ledige stillinger vil de blive opslået på skolens hjemmeside (her), kommunens hjemmeside, på diverse jobportaler og i relevante fagblade. Søger du en konkret ledig stilling, skal ansøgninger dog altid modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job.

Du er altid velkommen til at ansøge uopfordret både som lærere/pædagog eller tilkaldervikar.

 

SOLVANGSKOLEN I FARUM SØGER EN NY DANSK- OG KLASSELÆRER TIL 4. ÅRGANG I VORES BØRNEMILJØ

 

HAR DU OVERVEJET AT PRØVE NOGET NYT? MØDE NYE KOLLEGAER, ELEVER, FORÆLDRE OG BRÆNDER DU FOR;

At uddanne og danne fagligt, socialt kompetente og livsduelige mennesker, som en del af et læringsfællesskab,

hvor alle sikres deltagelsesmulighed! (Solvangskolen def. af kerneopgaven)

 

Hvis JA, så har vi en ledig stilling til dig fra 1. dec. - 2018

 

Et funktionelt teamsamarbejde på 4. årgang mangler en V I G T I G brik – DIG!

På 4. årgang savner de en ny teammakker, som brænder for faget dansk, idræt, billedkunst og historie. Har du også mod på svømning vil det kun være en fordel, når eleverne kommer ud på dybt vand.

 

Du vil på 4. årgang blive en del af et funktionelt teamsamarbejde med vægt på såvel TEAM som SAMARBEJDE, som vi ser som en organisatorisk nøgle for at lykkes – fælles børn fælles ansvar.

 

"Solvangskolen skal ikke bare være en skole, men en lærende skole i alle led - for ingen er klogere end os alle!"

 

Det siger sig selv, at du som kompetent lærer, er den afgørende faktor for elevernes udbytte af undervisningen. I vores optik er det derfor særligt vigtigt:

    • At du besidder en stærk pædagogisk relationskompetence og evner at skabe et godt og trygt læringsmiljø for A L L E elever som en del af et inkluderende fællesskab, hvor der er rart at være og lære.
    • At du har en didaktisk ekspertise dvs. en veludviklet evne til at planlægge undervisning og formidle det faglige stof, udøve aktiv klasseledelse dvs. du kan lede, sætte sig igennem, skabe arbejdsro og lyden af læring, så alle sikres deltagelsesmulighed.
    • At du er dygtig til at skabe god dialog og relation til forældrene som du ser som en vigtig ressource og medspiller i dit arbejde for at lykkes.

 

Med andre ord er du en lærer, som er en dygtig leder i klasserummet, har en god relation til dine elever, har struktur på undervisningen og gode fagdidaktiske kundskaber for det er her igennem vi skaber de bedste resultater. Har du kompetencer indenfor det specialpædagogiske område vil det kun være en fordel.

 

Børnemiljø (0-5. kl.) – et rart sted at være og lære

Solvangskolen er en tresporet afdelingsopdelt skole med ca. 700 elever og 70 lærere/pædagoger. Skolen ligger under 10 minutters gang fra Farum Station. Solvangskolen blev fra august 2016 opdelt i et børnelæringsmiljø (0.-5. årg.) og et ungelæringsmiljø (6.-9. årg.) for derigennem at sikre et mere sammenhængende skoleforløb for eleverne ud fra den overbevisning, at det vil øge elevernes læring og trivsel. Det betyder også at vi tilstræber at man følger den samme gruppe elever fra 1-5. kl. Med andre ord Du skal brænde for at gøre en (ud)dannelsesmæssig forskel for skolens mindste elever.

 

Solvangskolen har indbydende rammer, et fantastisk naturområde og sportsfaciliteter tæt på og måske vigtigst af alt, SÅ VIL VI HINANDEN! Der er et stærkt kollegialt fællesskab, hvor alle bidrager og tager ansvar og herved et godt og tæt samarbejde imellem skolens ledelse og alle medarbejdere – "døren" er altid åben og der prioriteres tid til sparring når du har behov.

 

Hvad tilbyder vi (også)…

Du finder hurtigt din plads i skolens forberedelsesmiljøer, for du er til stede på skolen i gennemsnit 35 timer om ugen i 207 dage, har et gennemsnitligt undervisningstimetal på 765 timer, og herudover 224 timer om året til individuel forberedelse du selv disponerer over. 6. ferieuge er ikke noget vi kun taler om, men noget vi afholder, hvis man ønsker dette. Vi arbejder med fleksibelt skema, MeeBOOK og der stilles IT-udstyr til rådighed til alle medarbejdere (og gratis kaffe J ).

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag d. 19.10 kl.12.00. Ansøgninger modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job. Der vil blive afholdt samtaler d. 29. oktober. For mere information, er du mere end velkommen til at kontakte afdelingsleder for børnemiljøet Mikkel S. Nielsen på tlf.72357488.