Når vi har ledige stillinger vil de blive opslået på skolens hjemmeside (her), kommunens hjemmeside, på diverse jobportaler og i relevante fagblade. Søger du en konkret ledig stilling, skal ansøgninger dog altid modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job.

Du er altid velkommen til at ansøge uopfordret både som lærere/pædagog eller tilkaldervikar.

 

GODT NYTÅR! HAR DU ET NYTÅRSFORTSÆT? HVIS IKKE, SÅ HAR VI ET TIL DIG! TØR DU SPRINGE IND I 2019 OG SØGE NYE UDFORDRINGER?

 SOLVANGSKOLEN I FARUM MANGLER DIG SOM BRÆNDER FOR DANSK OG KLASSELÆRERARBEJDET PÅ 2. ÅRG. OG EN AMBITIØS, IDERIG OG KREATIV MEDSPILLENDE MODSPILLER TIL VORES PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTER [PLC].

Med i pakken får du også et festfyrværkeri af mange nye og kompetente kollegaer, livsduelige og herlige elever og samarbejdende forældre og herved et godt afsæt for at lykkes med kerneopgaven sammen med os;

At uddanne og danne fagligt, socialt kompetente og livsduelige mennesker, som en del af et læringsfællesskab,

hvor alle sikres deltagelsesmulighed! (Solvangskolen def. af kerneopgaven)

 

Hvis du tænker, at det lige er den mulighed du søger, så kan du få lov til at tænde hele batteriet d. 1. marts. – 2019 (evt. før) J.

Et funktionelt teamsamarbejde på 2. årgang mangler en V I G T I G brik – DIG!

På 2. årgang savner de en ny teammakker, som er vild med at undervise i dansk og varetage en delt klasselæreropgave for DU brænder for at gøre en forskel for skolens mindste elever. Du begejstres sammen med eleverne, når læsekoden knækkes, vokaltrapperne sidder lige i skabet og når læringsmiljøet er båret af en høj trivsel i tæt samarbejde med forældre og din nærmest teammakker.

Det siger sig selv, at du som kompetent lærer, er den afgørende faktor for elevernes udbytte af undervisningen. I vores optik er det derfor særligt vigtigt:

  • At du besidder en stærk og evner at skabe et godt og trygt læringsmiljø for A L L E elever som en del af et inkluderende fællesskab, hvor der er rart at være og lære.

  • At du har en dvs. en veludviklet evne til at planlægge undervisning og formidle det faglige stof, udøve aktiv k lede, sætte sig igennem, skabe arbejdsro og lyden af læring, så alle sikres deltagelsesmulighed.

  • At du er dygtig til at skabe god dialog og relation til forældrene som du ser som en vigtig ressource og medspiller i dit arbejde for at lykkes.

Med andre ord er du en lærer, som er en dygtig leder i klasserummet, har en god relation til dine elever, har struktur på undervisningen og gode fagdidaktiske kundskaber for det er her igennem vi skaber de bedste resultater. Har du kompetencer indenfor det specialpædagogiske område vil det kun være en fordel.

Du vil på 2. årgang blive en del af et funktionelt teamsamarbejde med vægt på såvel TEAM som SAMARBEJDE, som vi ser som en organisatorisk nøgle for at lykkes – fælles børn fælles ansvar.

”Solvangskolen skal ikke bare være en skole, men en lærende skole i alle led - for ingen er klogere end os alle!”

Liv, læselyst, leg & lyden af læring i Solvangskolens Pædagogiske Læringscenter

Afsættet for vores PLC-team skal findes i spændingsfeltet mellem klassisk bibliotekskundskab til innovation og nytænkning. Som en vigtig del af PLC skal du både mestre vejledningens ædle kunst ift. både kollegaer og elever og videreformidlingen af tendenser inden for læring og (digitale)læremidler og læringsplatform (MeeBook), så der bygges bro imellem IT-didaktik og pædagogiske overvejelser.

Som en del af vores PLC-team, skal du bl.a. stå for;

  • At udvikle og facilitere brugen af digitale læremidler og strømninger ift. 21 skills fx som faste forløb på de respektive årgange.

  • At understøtte forskellige behov på de respektive årgange fx ved projektuger // ved udstillinger // ved etablering af læseklub, traditioner, emneuger mv.

  • At bidrage til et PLC som arnested for en eksperimenterende tilgang med IT ift. Makerspace // WOC (week of code) // Skoletube og andre IT-portaler mv.

  • At sikre at den digitale (ud)dannelse bliver sat på dagsorden i de enkelte klasser fx ift. netetik //kildekritisk tilgang // digital mobning // smart søgning // fakta link mv.

    Skolens PLC består af tre fysiske miljøer, Mini // Børne // Unge, som alle er fhv. nyetableret. Du vil derfor få mulighed for at sætte dit præg på disse, så de rammer plet og gøres levende ift. målgruppen og herved et læringsmiljø med plads til glæde, nysgerrighed og fordybelse for alle. I ”Mini” arbejder vi med understøttende læseundervisningen og har en god kontakt til forældre som lånere. I ”Børne” bruges PLC flittigt, fordi det er hurtigt og nemt at finde lige præcis den genre, som fænger. Her kan eleverne hygge sig med diverse spil i frikvarteret, her gemmer vores mange sjove robotter, microbits og 3D printere sig. I ”Unge” er eleverne aktive i hele det åbne PLC miljø.

Helt essentielt er det, at PLC-teamet sammen skal udvikle, skabe retning og være kompetente rollemodeller der tør gå forrest og gå nye veje for læring med det ene ben lokalt forankret og det andet som en del af den fælles kommunale PLC-netværk.

Solvangskolen – et rart sted at være og lære

Solvangskolen er en tresporet afdelingsopdelt skole med ca. 700 elever og 70 lærere/pædagoger. Skolen ligger under 10 minutters gang fra Farum Station i Furesø Kommune. Solvangskolen blev fra august 2016 opdelt i et børnelæringsmiljø (0.-5. årg.) og et ungelæringsmiljø (6.-9. årg.) for derigennem at sikre et mere sammenhængende skoleforløb for eleverne ud fra den overbevisning, at det vil øge elevernes læring og trivsel. Det betyder også at vi tilstræber at man følger den samme gruppe elever fra 1-5. kl. Med andre ord kommer du til både at gøre en (ud)dannelsesmæssig forskel for skolens mindste elever og de største ift. at være en del af PLC-teamet på tværs af læringsmiljøerne. 

Solvangskolen har indbydende rammer og et fantastisk naturområde tæt på og måske vigtigst af alt, SÅ VIL VI HINANDEN! Der er et stærkt kollegialt fællesskab, hvor alle bidrager og tager ansvar og herved et godt og tæt samarbejde imellem skolens ledelse og alle medarbejdere – ”døren” er altid åben og der prioriteres tid til sparring når du har behov.

Hvad tilbyder vi (også)…

Du finder hurtigt din plads i skolens forberedelsesmiljøer, for du er til stede på skolen i gennemsnit 35 timer om ugen i 207 dage, har et gennemsnitligt undervisningstimetal på 760 timer, og herudover 224 timer om året til individuel forberedelse du selv disponerer over. 6. ferieuge er ikke noget vi kun taler om, men noget vi afholder, hvis man ønsker dette. Vi arbejder med fleksibelt skema, MeeBOOK og der stilles IT-udstyr til rådighed til alle medarbejdere (og gratis kaffe J).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag d. 23.01.19  kl.12.00. Ansøgninger modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job. Der vil blive afholdt samtaler d. 28. januar. For mere information eller en rundvisning er du mere end velkommen til at kontakte skoleleder Andreas Hundebøll på tlf. 72357484.

Godt nytår!