Når vi har ledige stillinger vil de blive opslået på skolens hjemmeside (her), kommunens hjemmeside, på diverse jobportaler og i relevante fagblade. Søger du en konkret ledig stilling, skal ansøgninger dog altid modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job.

Du er altid velkommen til at ansøge uopfordret både som lærere/pædagog eller tilkaldervikar.

 

HAR DU OVERVEJET AT PRØVE NOGET NYT? SOLVANGSKOLEN I FARUM SØGER EN BARSELSVIKAR TIL DANMARKS BEDSTE OG NOK FLOTTESTE UNGEMILJØ.

STILLINGEN ER FRA 1. NOVEMBER 2018 OG GERNE FØR, SÅ VI KAN SKABE EN NATURLIG OVERGANG MELLEM DIG, OGLÆREREN DER GÅR PÅ BARSEL. STILLINGEN ER BERAMMET TIL CA. ET ÅR, MEN MED GODE MULIGHEDER FOR FASTANSÆTTELSE.

Du er autentisk, tillidsskabende og didaktisk velfunderet, tør gå forrest og sætte dit tydelige præg på fællesskabets og individets dannelse og uddannelse i et forpligtende og udviklingsorienteret læringsmiljø. Du er tydelig i din ledelse af klasserummet, har en stærk relations kompetence og evner at favne og have blik for A L L E elever som en del af et inkluderende fælleskab med deltagelsesmulighed for alle.

Du vil blive en del af et anerkendende og tillidsbaseret samarbejde mellem medarbejdere og ledelse, hvor der er høje forventninger, højt til loftet, og hvor dialog og medinddragelse er en naturlighed og for os, bærende principper for at vi sammen lykkes med kerneopgaven. Vi skal sammen turde afprøve, begå fejl og lære af disse samt udfordre de muligheder og nye veje, som en omskiftelig skolehverdag bringer.

Du vil komme til at undervise i matematik, fysik/kemi, biologi og idræt primært på 6. årgang, som også bliver dit team, men med afstikkere til 7. og 9. årgang. Du vil også blive en del af skolens ungemiljø [6.-9. kl], hvor 18 kompetente, sjove og søde kollegaer venter dig.

Solvangskolen er et rart sted at være og lære

Solvangskolen i Furesø Kommune er en tresporet afdelingsopdelt skole med ca. 700 elever og 70 lærere/pædagoger. Skolen ligger under 10 minutters gang fra Farum Station, tæt ved grønne områder og gode idræts- og sportsfaciliteter. Solvangskolen er opdelt i et børnelæringsmiljø (0.-5. årg.) og et ungelæringsmiljø (6.-9. årg.) for derigennem at sikre, et mere sammenhængende skoleforløb for eleverne, ud fra den overbevisning, at det vil øge elevernes læring og trivsel.

Du finder hurtigt din plads i skolens indbydende og funktionelle forberedelsesmiljøer for du er til stede på skolen i gennemsnit 35 timer om ugen i 207 dage, har et gennemsnitligt undervisningstimetal på 765 timer, og herudover 224 timer om året til individuel forberedelse du selv disponerer over. 6. ferieuge er ikke noget vi kun taler om, men noget vi afholder, hvis man ønsker det. Vi arbejder med MeeBOOK, fleksibelt skema og der stilles IT-udstyr til rådighed til alle medarbejdere (og gratis kaffe).

Solvangskolen har indbydende rammer, et fantastisk naturområde og sportsfaciliteter tæt på og måske vigtigst af alt, SÅ VIL VI HINANDEN! Der er et stærkt kollegialt fællesskab, hvor alle bidrager og tager ansvar, og et godt og tæt samarbejde imellem skolens ledelse og alle medarbejdere – "døren" er altid åben og der prioriteres tid til sparring når du har behov.

Ansøgningsfrist

Har ovenstående vakt din interesse og pirret din nysgerrighed, så er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for ungemiljøet Jeppe Bonde på tlf. 7235 7483. Her vil du have mulighed for at stille spørgsmål inden det evt. er os der stiller spørgsmålene ved en potentiel ansættelsessamtale.

Ansøgningsfristen er mandag den 27. august kl. 12.00 og samtalerne vil blive afholdt onsdag d 29.august. Ansøgninger modtages elektronisk via www.furesoe.dk/job. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra Principperne i Ny Løn.