Opslagstavlen

 • ikon

  Kære forældre

  Godt nytår til jer alle! Kunne vi forestille os et fælles nytårsforsæt for 2018? Et nytårsfortsæt der handler om jeres børn! Et nytårsfortsæt der handler om at få alle skolens 710 elever sikkert i skole? Det er vel et nytårsfortsæt alle umiddelbart kan knytte an til!

  For at vi sammen lykkes kræver det dog en fælles koordineret indsats, og her har I som forældre en stor aktie.

  1. Sørg for at jeres unger har lys på deres cykler (og løbehjul) om morgenen... lygter kan købes alle steder for få penge, og det er en billig måde at redde liv på.

  2. Lad jeres unger cykle el. gå i skole, så vi minimerer trafikkaos om morgenen og risikofyldte situationer for store og små.

  3. Undgå kørsel i bil på stikvejen op langs skolen i tidsrummet 7.45-8.00.

  4. Ændre vaner ift. af- og pålæsning (stop). Vi oplever forsat store udfordringer i trafikknudepunkt foran skolen og på de nærmeste stikveje omk. skolen. 

  "...trafikken omkring skolen er det rene Klondyke. Især på Fuglevænget i nordgående retning. Biler parkeret på begge sider af vejen, ingen kan komme frem eller tilbage, alle spærrer for alle. Nogle desperate forsøger alligevel og midt i det hele forsøger cyklisterne at snige sig igennem." [citat: forældre - jan. 2018]

  5. Overvej om det nu er nødvendigt at bære skoletasken hele vejen ind i klassen for at sige farvel eller om det med fordel kan gøres i gå-afstand fra skolen, så skal skolepatruljen nok søger for at jeres unger kommer sikkert over vejen og er klar til en ny skoledag.

  6. Skolepatruljen, med tropsfører Bente Starup i spidsen, gør en kæmpe indsats og betydningsfuld forskel for i regn og slud for patruljen skal ud! For at de forsat kan gøres deres bedste kræver det også en stor indsats og opmærksomhed fra jeres side, særligt fra os der kører i bil! Lær jeres børn at bruge de to overgange, hvor skolepatruljen er placeret – det er måske ikke altid den hurtigste vej, men det er den sikreste!

  7. Hvis I har gode ideer til hvordan vi hjælper hinanden, sammen tager et ansvar og søger for at alle kommer sikkert i skole og på arbejde hører vi gerne fra jer :-)

  Sikkertrafik-hilsner, godt nytår og husk sikker skoletrafik starter hjemmefra.

  Bente Starup & Andreas Hundebøll

  Andreas Andersen Hundebøll den 18-01-2018
 • ikon
  Kære forældre og elever

  Vi skal minde jer om at vi traditionens tro holder Åben skoledag lørdag d. 7. april 2018. Eleverne møder ind kl. 8:30 og gøre klar sammen med deres lærere og pædagoger til at slå dørene op for jer forældre i tidsrummet kl. 10:00-13:00. Programmet for dagen tilgår når vi nærmere os.

  Der er mødepligt denne dag da eleverne til gengæld har fri fredag d. 1. juni 2018 i stedet for.

  Bedste hilsner

  på vegne af alle ansatte

  Mikkel S. Nielsen
  Mikkel Sønderskov Nielsen den 20-12-2017
 • Kære forældre

  Vi overgår til at forældre OGSÅ har deres eget uni-login (man kan dog stadig bruge sit gamle log-in i en kortere periode). Forældre uni-login skal bruges til forældreintra og meebook (og med tiden andre platforme) samt være med til at øge sikkerheden og databeskyttelsen.

  Derfor skal I fremover bruge dette til SkoleIntra det giver endvidere den fordel, at man kan bruge det samme login på alle skoler, hvor man er forælder. Det betyder, at I fremover kun vil have et brugerlogin, også selvom I har flere børn på forskellige skoler. 
  I skal kun bruge jeres NemID den første gang I anvender UNI-Login på SkoleIntra, eller hvis I glemmer jeres password.

  Sådan oprette I jeres login (UNI-login)
  Den første gang I logger på med uni-login̊, skal I anvende denne vejledning fra STIL husk at have jeres NEM-ID klar og gå ind via skoleporten-  http://solvangskolen.dk/fi.

  Venlig hilsen

  Mikkel S. Nielsen

  Mikkel Sønderskov Nielsen den 16-08-2017