Kvalitetsrapporten

I Furesø er der forventning om at vi anvender data, som en vigtig del af skolens forsatte strategiske udvikling og prioritering og som en del af skolens kvalitetsrapport - det er bl.a. det vi bliver målt på. På Solvangskolen trækker vi data inden for følgende databaserede kategorier.

INDIKATORER IFT. ØGET LÆRING

INDIKATORER IFT. ØGET TRIVSEL

 • LÆSNING 1. & 3. KL.
 • MAT-TEST 1-8. KL.
 • NATIONALETEST [LÆS]
 • NATIONALETEST [MAT]
 • FP9
 • TRIVSELSMÅLING
 • ELEVFRAVÆR
 • ELEVANTAL

Når vi arbejder med data er det en vægtet selektion, fortaget sammen med udvalgte medarbejdere, ift. at kunne anvende relevant data målrettet i skolens forsatte strategiske udvikling og prioritering. Data kan og må aldrig stå alene og fortæller ikke (hele) sandheden, men skal bruges velovervejet og på et reflekteret grundlag ift. at justere og tilpasse det strategiske arbejde.

 • Skolens datamateriale (karaktergennemsnit og karaterfordeling) kan tilgås via disse to links: karatergennemsnit  [LINK] og karakterfordelingen [LINK]
 • Skolens kvalitetsrapport kan tilgås her [LINK] (Klar inden juli 2018)
 • Furesøs skolevæsen samlede kvalitetsrapport kan tilgås her [LINK]